Duyuru Detay

6102 Sayılı TTK'nın 448 maddesi uyarınca 29.05.2019 tarihli 2018 yılı Genel Kurul toplantısında alınan 1,5,6 numaralı kararlar ile TTK Madde 420/1 uyarınca bir ay sonraya bırakılan ve 01.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan 2 ve 3 numaralı kararın iptali istemiyle İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/134 E No'lu dosyasıyla  dava açılmıştır. Duruşma günü 09.01.2020 saat 15.00 dir.