Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen içeriğe bu sekme altında ve detaylı olarak aşagıdaki linkde yer verilmektedir.
Bilgi Toplumu Hizmetleri : https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11474

 

 

ŞİRKET BİLGİLERİ
ŞİRKET UNVANI : PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ŞİRKET MERKEZİ : GÜMÜŞSUYU MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. IŞIK APT. KAT.5 D.9-10 BEYOĞLU/ İSTANBUL
SERMAYESİ : 180.000.000,00 TL
ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 180.000.000,00 TL
MERSİS NO : 0730-0009-2080-0010
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ : İSTANBUL
TİCARET SİCİL NO : 266936-0
BAĞLI BL. VERGİ DAİRESİ : BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI : 730-000-9208
MERKEZ TEL/FAX : Tel.(0212) 293 95 00 PBX Faks:(0212) 293 95 59-60
E-MAIL : piramit@piramitmenkul.com
YÖNETİM BİLGİLERİ
Görevi Adı Soyadı Taahhüt Edilen Sermaye Ödenen Sermaye
YÖNETİM KURULU BAŞKANI :MEHMET  OSMANOĞLU 100.746.000,00 TL

100.746.000,00 TL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ :ZEKİYE YOLCUBAL 2.700.000,00 TL 2.700.000,00 TL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ :NURŞEN  OSMANOĞLU 20.790.000,00 TL 20.790.000,00 TL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ :MİNE BERRA DOĞANER    
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

:SUDİ AYDEMİR

   
ORTAK :MÜFİT NAYIR 40.824.000,00 TL 40.824.000,00 TL
ORTAK

:MERT NAYIR

12.240.000,00 TL

12.240.000,00 TL

ORTAK

:OSMAN MACİT  SÖYLEMEZ

2.700.000,00 TL

2.700.000,00 TL

GENEL MÜDÜR :MEHMET  OSMANOĞLU    
ŞUBE/İRTİBAT BÜROLARI

BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU
ALTIEYLÜL MAH. KEÇECİ SOK. ÖZCANER İŞMERKEZİ NO:17 K:1 ALTIEYLÜL/ BALIKESİR
TEL : 0 266 245 91 21 FAX : 0266 245 23 34 

 
   
DENETİM

Bağımsız Denetçi Dönem : 01.01.2023- 31.12.2023

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı : ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM  YMM A.Ş.

Adres : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok No:10/2 Kat:16 Ofis No: 461 Bakırköy, İstanbul, Türkiye

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Telefon : +212 446 4000 – 1238

Faks : +212 446 3700

 

DENETİM VE TASDİK SÖZLEŞMESİ:      REPORT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  LTD.ŞTİ.

(KURUMLAR VER.BEY.TASDİKİ)     

ADRES:ŞİRİNEVLER MAH.ADNAN KAHVECİ BULVARI  EMEK İŞ MERKEZİ NO:204 K:4  ŞİRİNEVLER-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel.(0212) 244 42 18 PBX Faks:(0212) 251 37 69

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin, finansal hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Aracı Kurumumuz Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, acente sıfatıyla sunalabilecekler de dahil olmak üzere, her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verileriniz, Aracı Kurumumuz Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile aracılık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Kurumumuza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Kurumumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
Mevzuat gereğince, Aracı Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Aracı Kurumumuz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.