Duyuru Detay

01.01.2020 - 31.12.2020 Arasında Hareketsiz Kalan Müşteriler

27.02.2015 TARİH VE 29280 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ DE BELİRTİLEN 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesine dayanılarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin" 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, zamanaşımına uğramış yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM’ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Zamanaşımı tarihine kadar geçerli bir kimlik belgesi ile Şirketimize başvuruda bulunulması, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri gereğince zamanaşımına uğrayacak olan duyuru ek’ inde mevcut hesap portföylerinde bulunan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceği duyurulur.

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş

 

01.01.2020 - 31.12.2020 arasında hareketsiz kalan, zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin yatırımcı tazmin merkezine aktarılacak müşteri bulunmamaktadır