Duyuru Detay

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP)  bedelli sermaye artırımına Şirketimiz tarafından aracılık hizmeti verilmekte olup, Şirket’in 125.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 27.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketin (MEGAP) yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 1.125.862,371 TL olup, kalan paylar 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin…